ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนโพนทองวิทยายน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2566


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 วิทย์คอม ครูสุรดา พุฒิกุลพัฒนา 1,2,3,4,5,6

    ลงทะเบียนได้

  • รับทั้งหมด 30
  • ลงทะเบียนแล้ว 0
2 แปรรูปอาหาร ครูวรัญญา เมืองแวง 1,2,3,5,6

    ลงทะเบียนได้

  • รับทั้งหมด 20
  • ลงทะเบียนแล้ว 0